Thứ Bảy, tháng 5 22, 2021

* SUMO ra đường

 SUMO 
cũng thích ngắm hoa,
Mỗi lần nó được 
dắt ra ngoài đường.
Có nhiều tật xấu 
dễ thương,
Giống tôi hồi nhỏ 
đã thường
Ảnh fb bxl
thế kia.
Tiêu tiểu bậy 
bên góc hè,
Bên giàn dâm bụt 
chậu hoa um tùm.
Nó quắt nhìn 
tôi làm thinh,
Như thể là hiểu đồng tình 
nó vui.
Thực ra 
SUMO khôn rồi,
Vệ sinh giữ sạch cho tôi 
trong nhà.
Ra đường 
nó muốn tự do!