Thứ Bảy, tháng 5 08, 2021

* Ngày những 4 mùa

 Ngã ba 
đường vào xóm tôi,
Sáng nay đón nắng 
thưa người lại qua.
Ảnh fb bxl.
Sáo chuyền nhành táo 
líu lo,
Ríu ra ríu rít 
hoan ca gọi đàn.
Bước lang thang 
dưới nắng vàng…
Thấy trong từng bước 
võ vàng hắt hiu.
Bóng tôi 
dần ngã xế chiều,
Mây thu giăng muộn 
hiu hiu ngọn nồm.
Có bốn mùa 
trong một hôm…