Thứ Ba, tháng 5 04, 2021

* Đợi tàu

Tàu về ga không muộn,
Chỉ vì nóng lòng thôi,
Em và tôi chưa hẹn,
Như nghe nóng khan lời!
Ảnh fb bxl.
Ga lặng lẽ đợi tàu,
Ghé về đâu nơi đâu,
Lòng ga hờn không nói,
Thời gian những mong cầu!

Tàu rời ga không sớm,
Bởi vì lòng sướng vui,
Hội ngộ vài phút thôi,
Đã vì nhau tuyệt vời!

Ga lặng lẽ đợi tàu,
Chiều chiều và đêm thâu,
Anh về đi anh nhé,
Bình mình muôn sắc màu!

Tàu về ga không muộn,
Chỉ vì lòng nhớ mong,
Tình đôi ta như mộng 
Khát khao dậy muôn phần!