Thứ Hai, tháng 5 10, 2021

* Tập đi

 Thuở mẹ dắt con 
tập đi,
Bốn năm bảy bước 
ngồi lì mỏi chân.
Ảnh Ngô Thành Hùng.
Lớn lên 
tưởng như không cần,
Bao lần quỵ ngã 
mẹ nâng dậy rồi?
Mẹ nay 
khó đứng khó ngồi,
Nhọc nhằn chân bước 
đổi trời than đau.
Con đi 
xe chậm tàu mau,
Vẫn chưa về được 
mong hầu sớm khuya.
Cậy các em… 
Mẹ già nua!
Chăm sóc hiếu để 
được mùa ngàn năm.
Cuối thu gió chuyển 
lạnh căm,
Thiền hành mỗi  bước 
an lành phút giây.
Còn đi được 
quả mừng thay!
Cứ đi chẳng biết 
đâu ngày về quê.
Úc châu 
biển sóng tứ bề…
Dẹp yên Vũ Hán (*)
sơn khê đất bằng.
Lại dìu nhau 
lại thong dong!

(*) Dịch Covid 19 ( Vũ Hán- Trung Quốc).