Thứ Sáu, tháng 11 18, 2022

* Bóng hạ


Trước thềm bóng hạ 
nắng chói chang, 
Lồng lộng 
cuối xuân hoa chẳng tàn,
Niềm vui mở rộng 
chờ em đến,
Tuần nữa rồi 
chưa dứt cuộc truy hoang!