Thứ Hai, tháng 11 07, 2022

* Vui với ABC dancers

 Muốn là thanh gỗ trên cầu, 
Để chị em tựa ...đạp lên nhau rần rần.
Muốn là con cá âm thầm, 
Bơi qua lội lại bóng râm tìm mồi.
Ảnh ABC.
Sợi tóc nào của em tôi,
Trôi tuột qua ván tạo mùi khó quên?
Sợi nào không dám kêu tên,
Bồng bềnh trôi dạt về miền lãng du?
Trắng đen vàng đỏ ... cuối thu,
Nõn nà sáng sủa gió ru ơi ời!
Thơ chi đọc để chọc cười...