Chủ Nhật, tháng 11 20, 2022

* Giữ được gì


Chốn nào 
vui được cứ vui đi,
Tuổi tác khen chê 
có ngại gì,
Ngày tháng qua mau 
không tìm được,  
Giữ cho nhau 
nét đẹp diệu kỳ.