Thứ Năm, tháng 11 03, 2022

* Bên mẹ

 3 tháng về bên Mẹ, 
Rồi cũng sắp qua nhanh,
Ký ức đẹp bức tranh, 
Niềm hạnh phúc bao quanh.
Ảnh Dượng MINH
Những ngày vui bên Mẹ,
Quay quần những bữa ăn, 
Đau ốm có mẹ chăm,
Cơm mắm đậm tình thâm,
Luôn mong về bên Mẹ, 
Để được hoài trẻ thơ, 
Không vắng vẻ bơ vơ,
Như chim nhớ tổ về...
Melbourne không xa lắm, 
8,9 giờ đường bay,
Cần vé thì có ngay,
Con sẽ lại về đây!