Thứ Năm, tháng 11 10, 2022

* Sau 3 tháng

 
Ảnh bxl

Mừng rỡ 
SUMO đón tôi về…
Sáng nay một buổi 
sáng tinh mơ,
Hương xuân đây đó 
còn trong gió,
3 tháng qua nhanh 
mỉm cười khè…