Thứ Năm, tháng 11 03, 2022

* Rose coffee

 Thơm quen mùi vị cà phê,
Hoa hồng những chuyến đi về, 
Phút giây một mình tỉnh ngộ,
Đời sao lắm nỗi nhiêu khê,
Ảnh Rose 
Người sao u mê vướng mắc, 
Yêu thương ngọn đèn chưa tắt,
Đam mê như không lối thoát, 
Hít phà thuốc đắng khói cay,
Có trăm năm ở một ngày!