Thứ Sáu, tháng 11 18, 2022

* An cư

Ảnh Tám Tín
 Phước Sơn anh Tám trồng rau,(*)
Tôi về xứ Vũng đi câu cá dò.
Cá dò ngò xả canh kho,
Thơm mùi nhàn hạ còn lo chi đời!

(*) anh Tám Trần Đình Tín.