Thứ Hai, tháng 10 23, 2023

* Đến bao giờ

 Hắt hiu man mát ngọn gió thu,
Chưa đủ xua tan mảng sương mù,
Một sớm Houston chiều Dallas,
Chuyện hàn huyên khơi dậy những niềm đau …
Ảnh Võ Duy Ái
Cho đến bao giờ nỗi cảm thông,
Gắn kết tâm hồn khắc khoải mong,
Một trời nắng mới chân hạnh phúc,
Có chim ca bướm lượn khôn cùng…