Chủ Nhật, tháng 10 22, 2023

* Nhờ Facebook

 Nhờ Facebook thông tin 
nhanh,
Đến đâu cũng có bạn lành 
kề bên.
Sau hờ hững 
như bắt đền,
Chăm chút nồng hậu 
nhắc “tên” nhớ đời.
Ảnh Quán Phở Dallas.
Rồi chia tay 
trong bùi ngùi,
Đăng, Khoa, Hường,Thắng, Chuyển, Trình (*) … niềm vui.
Xưa ước hẹn 
nói thế thôi!
Nào hay hạnh ngộ 
đất trời Mỹ Châu.
Những 
tâm hồn nhỏ tìm nhau…
Xoá thời gian 
nước qua cầu đã quên.
Xôn xao 
ký ức nhận, nhìn…

(*)Phan Đăng, Lê Kỳ Khoa, Lê Đình Hường, Trần Mỹ Thắng, Nguyễn Đăng Trình và Võ Ngọc Chuyển.