Thứ Hai, tháng 10 02, 2023

* Trung thu nhớ Vũng

 Vũng Nồm đó bao nhiêu điều để nhớ,
Vắng và xa chừng như đã 40 năm,
Ra đi bữa ấy ngày nam dữ đêm sáng trăng,
Trung thu cập bến Hong Kong an lành!
Ảnh fb Kim Chức
Gửi về người thương với cả  chân tình,
Quê cha đất tổ … duyên mình đò đưa,
Bóng dừa cao, hàng tra biển gió thoảng, lúc dông tố sóng lùa,
Sức người chịu đựng có thừa nghìn năm.
Vũng Nồm đã không là xa xăm,
Đi về gần gũi chân thành lòng tôi,
Mỗi chiều xuống mỗi sáng cà phê,
Buồn vui chè chén cợt đùa … làm sao!