Chủ Nhật, tháng 10 08, 2023

* Cái vô bổ

 Đừng nên nói em là cái gì nhiều lắm!
Người đời thường chờ nhận nơi em làm được công trình nào cho xã hội.
Khoe khoang tài ba vô ích,
Mảnh đất hoang vu luôn đợi những khối óc có bàn tay.
Ảnh fb bxl
Cày sới thành nông trang hay thiết kế nên nhà máy,
Sản phẩm kia tiếp tục cải tiến làm văn minh nét sống đẹp muôn người.
Cái Tôi ngã mạng không phải cái thực tài,
Gây đau khổ bởi tánh tham si vô bổ.