Thứ Tư, tháng 10 04, 2023

* Em là một thiên thần

 Em! Là ác quỷ ở đâu hoặc … 
anh nào muốn biết,
Nhưng bên anh đã 
hóa hiện một thiên thần,
Anh việc gì phải truy cập 
đến đánh mất nhân cách một tình thân,
… để chấp nhận 
ân cần như có thể!
Ảnh fb bxl
Đời dâu bể khôn lường 
hay tính ra điều gì không thể?
Anh có em 
biết vậy đủ rồi,
Đêm dài thức ngủ … 
không còn cảnh đơn côi,
Vui buồn ngủ thức  
có người sẻ chia …
Không cần thiết chuyện 
thời tiết thay đổi nắng mưa!
Em là vốn quý 
bát trà giữa trưa hương thơm ngát,
Là ác quỷ ở đâu không muốn biết,
Bên cạnh anh hiện hữu một thiên thần.