Thứ Sáu, tháng 10 27, 2023

* Tạm biệt bắc mỹ (Tấn Lộc & Lục Quyên)

Chụp bao nhiêu ảnh 
nữa chia ly,
Nhớ được gì chăng 
phút giây này,
Ảnh A Tâm.
Tay siết chặt tay 
lòng còn thiếu…
Hò hẹn nhau 
hội ngộ mấy khi!
Chỉ mới quá trưa 
nắng thu vàng,
Mississauga(*) 
sau liên hoan,
Tạm biệt nhau đây 
con đường nhỏ,
Mai về chốn ấy 
nhớ miên man!

(*) Tên một thành phố của bang Ontario Canada!