Chủ Nhật, tháng 10 15, 2023

* Vui thú tự do


 Được là loài biết bay
tôi xin là con chim nhỏ,
Vốn thơ ngây và 
khờ dại 
trước muôn loài,
Giữa bầu trời xanh rộng chơi vơi 
với muôn vàn hiểm nguy chờ đợi,
Nhưng lại được tự do 
an nhiên xoè đôi cánh 
nhỏ nhoi xinh đẹp 
cho đời 
lồng lộng ước mơ!