Thứ Năm, tháng 10 05, 2023

* Trên cao

 Lên cao 
bay lên cao nữa 
tới đâu?
Quy Nhơn thế ấy 
đẹp ngầu 
trong sương.
Quê hương tôi 
giấc nghê thường,
Ảnh Internet 
Một hôm 
thức dậy 
con đường nào qua…
Vừa đạp xe 
tiếng ê a,
Nồm xăn 
cát biển và hoa sóng tràn.
Miên man
hạnh phúc chiều hoang…