Thứ Ba, tháng 10 10, 2023

* Hư không

 Từ trên cao 
dán mắt về mặt đất,
Những tầng mây 
và lớm đớm sương mù,
Lăng kính tự nhiên 
dày loãng khi hội tụ lúc phân kỳ,
Thấy sao hết 
những gì hiện có!
Ảnh fb bxl 

Không gian rộng 
xúi lòng mình bỏ ngõ,
Thư thái tìm về cảm giác 
trong khập khựng đường bay,
Chẳng nao núng chi 
vì yên trí như mọi sự thể sắp bày,
Giữ tâm vắng lặng 
hư không này hư không!