Thứ Ba, tháng 10 03, 2023

* Mưa trái mùa

 Rồi sáng nay 
như mùa đông,
Đêm qua 
mưa gió
quanh vùng phố tôi.
Hoa tả tơi 
lá bời bời,
Chòi non chưa vững 
trổ vòi
tan hoang.
Ảnh fb bxl
El Nino sao 
lại còn?
Mưa dầm 
như bão vẫn còn 
xa xa.
Qua kính xe 
ngắm lằn mưa,
Tuôn dài 
những bóng pha lê lỡ tầm.
Rỉ rả, lác đác 
thanh âm…