Thứ Bảy, tháng 11 16, 2013

* Tiễn người


Tiễn người

Người đi lánh cõi ta bà,
Cũng là về dưới mái nhà chân như.
Còn thân gánh mãi khổ đau,
Xa rời chướng nghiệp sắc màu tinh không.Trang thơ locbach xin cáo lỗi cùng bạn đọc vì lý do bận việc gia đình,do vậy trang thơ sẽ không có bài mới trong mục thơ cho đến ngày 23/11/2013.
Mong có được sự thông cảm.
Cảm ơn.