Thứ Bảy, tháng 11 09, 2013

* Em phải về thôi 03

"Đừng dụ nai anh ơi!
Em sẽ phải về thôi,
Ở lâu đây chút nữa,
Vô duyên anh lại đòi..."


Anh đòi hổng được thì thôi,
Bâng quơ... hờn dỗi ởi ơi vẫn về!
Có năn nỉ cũng chẳng nghe,
Mình đứng đầu hè nhìn bóng em qua.


Nhỡ rồi luyến tiếc xuýt xoa,
Chậm bước vào nhà bụng dạ xốn xang.
Có khi... chai mặt làm càng,
Em giận... nhưng nàng chắc sẽ biết ơn.