Thứ Tư, tháng 11 13, 2013

* Cùng NQT. trên HX. "Biển đêm"

Nguyễn Quốc Tuyên : 
"Đêm mười sáu
biển lung linh
gió đưa
sóng đẩy
dập dềnh thềm trăng


Sợi tình
không hẹn cùng giăng
nao nao
người cũng
bâng khuâng nhớ người

Tay quơ
vệt cát rối bời
biển đêm thầm kín
giấu lời tương tư"NQT.

Loc Bach :

"Tuổi sáu mươi
Qui Nhơn biển
Đêm trăng
Mờ tỏ
Gợn sáng lung linh

Nhớ người
Trong dạ mây giăng,
Biết đâu
Người cũng
Bâng khuâng nhớ người.

Buồn lên
Con nước chơi vơi,
Vượt Cù Lao gió
Chuyển lời ghét ghê!!!"LB...Dzui.