Thứ Hai, tháng 11 11, 2013

* Bệnh thơ

Cảm nhiều rồi,
Ho liên tục,
Ngực đùng đục,
Như trống rung,
Nói dài dòng,
Chưa chịu bệnh.


Tâm không tịnh,
Nhiều mối lo,
Chuyện bão to,
Thuyền tỵ nạn,
Nghĩ cũng chán,
Cho thân người.

Mình sáu mươi,
Chưa yên ổn
Chuyện tình cảm,
Mãi vấn vương,
Khỏe,bình thường,
Không suy đến.

Khi bệnh xuống,
Sợ thấy cha,
Mà hoảng lo,
Ai chăm nhỉ!
Ai hủ hỉ!
Nhỏ, to...vui!

Nhìn quanh quẩn,
Chỉ mình tôi,
Thấy mệt rồi,
Thôi thì kệ,
Đừng câu nệ,
Tự xử đi...bệnh mấy khi!