Thứ Ba, tháng 11 05, 2013

* Melbourne cup 2013

Hôm nay Melbourne cup,
Ngày đua ngựa hằng năm,
Lần thứ một năm ba,
Mừng hội lớn -hòa ca.


Ngựa giỏi khắp năm châu,
Về đây đua tài nhau,
Flemington giải lớn ,
Sáu triệu đô gọn trơn.

Một ai trong chúng ta,
Luôn nuôi theo ngựa nhà,
Lần này nên tính kỹ,
Kẻo không thì lỗ to.

Nhiều ngựa chiến đáng lo,
Cá cược nên thận trọng,
Có nhiều em lẳng lặng,
Về ngược nước tung tăng!!!

Cả tiểu bang ngưng việc,
Xả hơi quanh bàn tiệc....