Chủ Nhật, tháng 11 24, 2013

* Cùng với SS. trên HX. "Em phải về thôi 02"

Sông Song:
"Một em "thương"- Hai em "thương"
Nhưng em không thể nhún nhường...chìu anh
Chiều đà tắt ngọn nắng hanh
Em về kẻo Mẹ ra canh ngõ nhà
Mẹ dặn không được la cà
Đùa Ong- cợt Bướm- kẻo mà...hư thân!"(SS)

                                                       Ảnh BBXN.

 locbach
"Em tôi ơi "giữ" cũng cần,
Nhưng mà "không giữ" thấy cần hơn không!
Thương yêu,hờn dỗi,khổng không,
Anh chán chết được...chẳng mong ích gì.
Ở lại đi...cho nhau đi,
Tình mình thêm đẹp mãi vì chung thân"LB.