Chủ Nhật, tháng 11 10, 2013

* Mê nhảy

Đau đầu,nhức mỏi cả thân,
Sốt còn nóng,lạnh chạy rân lã người.
Đến giờ đi nhảy diệu kỳ,
Như có Tiên thuốc thở phì khỏe ngay.


Vội vàng thay đổi xiêm y,
Lên xe lái chạy đến ngay vũ trường.
Nhạc lên,bạn hữu thân quen,
Đèn màu mờ tỏ nỗi niềm lãng quên!