Chủ Nhật, tháng 11 03, 2013

* Em phải về thôi 02

“Đừng khéo dụ anh ơi!
Em sẽ phải về thôi,
Ở lâu đây chút nữa,
Vô duyên anh lại đòi..."

Bạn bè  nghi vấn mông lung!!!
Rằng em là gái ...hành tung lạ kỳ.

Ảnh Khảo Mai, HX.

Thôi anh em xin về ngay,
Nắng vàng sợi nhỏ ...ngây ngây ngất hồn.
Cảm ơn nghen ...một lần... hôn,
Còn tham gì nữa thì còn khuya nghen.
Mẹ  dặn rồi.. khéo giữ gìn!
Cái duyên con gái ai đền ...khen, chê!

Đủ rồi nghen! lắm lần nghe,
Vầy nè,em cứ về khoe với bà.
Em xinh vốn quý trời cho,
Yêu anh còn biết dặt dè giữ thân.
Lần sau ..thôi được ...cho lần...
Rồi lần sau nữa, đến lần bao nhiêu !