Thứ Sáu, tháng 11 15, 2013

* Phút giây

Bên nhau chỉ phút giây,
Rồi ngàn đời ghi nhớ,
Tình mình trong muôn thuở,
Để ngàn đời nhớ ghi.


Bên nhau trong phút giây,
Có gì chưa trao trót,
Dẫu đắng cay mật ngọt,
Dẫu còn nhiều đổi thay.


Bên nhau rồi phút giây,
Qua bao niềm khao khát,
Chút hương nồng ngây ngất,
Đã xa rồi tầm tay.

Bên nhau đếm phút giây,
Thời gian sao quá ác,
Lênh đênh đầu sóng bạc,
Hải âu chùng cánh bay???

Bên nhau chỉ phút giây,
Rồi ngàn đời ghi nhớ,
Tình mình trong muôn thuở,
Để ngàn đời nhớ ghi.