Thứ Hai, tháng 11 25, 2013

* Em phải về thôi 04

"Đừng dụ nai anh ơi!
Em sẽ phải về thôi,
Ở lâu đây chút nữa,
Vô duyên anh lại đòi..."

Ảnh Internet
Không ở được em về đi,
Mặc anh ngờ vực vấn nghi đủ điều.
Rằng em lòng đã thay nhiều,
Để anh còn lại những chiều đơn côi.
Giận lên thân toát mồ hôi,
Từ nóng sang lạnh rầu ơi là rầu.
Cau trầu có giá thâm sâu!
Mà người dùng đó làm đau tình này.
Nói đi em nói anh hay,
Là em chẳng thích điều này phải không?
Kiếp sau ,không làm đàn ông,
Mà là gái đẹp mông lung trêu người...(dzui.)