Thứ Bảy, tháng 11 23, 2013

* Vu vơ

Một viên đá cuội yên nằm,
Trăm năm có nhớ trăng thanh ngày nào!
Những hòn cuội đá mòn hao!
Vết hằn ngang dọc đường nào sáng xinh...

Ảnh Wikipedia.
Phải đâu ngần ấy sự tình,
Đường nay mây trắng yên bình nhẹ đưa.
Theo mây về hướng xa mờ,
Còn viên đá cuội nhạt nhoà trần ai...