Thứ Tư, tháng 11 06, 2013

* Vờ vĩnh niềm vui

Yêu thương nhau  như những ngày đầu mới gặp,
Săn đón,
Vỗ về,
Dịu ngọt,
Dỗi hờn.


Đừng để em buồn chồng chất nỗi cô đơn,
Bởi tuyệt vọng,
Lơ là,
Gắt gõng.


Trong chúng ta ai cũng đã từng ngày sống,
Chịu nhiều điều cay nghiệt,
Như những cực hình,
Lắm thương đau,
Ích kỷ,
Nhỏ nhen,
Chua chát,
Giọt sầu.
Chừng tĩnh ngộ,bao nhiêu tuổi đời rồi nhỉ?
Yên lắng đi...
Thời gian không vị kỷ.
Hạnh phúc đời mình,
Dẫu vờ vĩnh cũng được niềm vui.