Chủ Nhật, tháng 12 29, 2013

* Dã quỳ 02

Xin lỗi nghen đoá Dã Quỳ,
Tim anh đã kịp ...chai lì rồi nghen,
Anh rất ngại cái hờn ghen,
Để anh lại phải một phen tạ tình.

Đêm nhạc chủ đề TGTP tại Phòng trà Se San Plei ku 

Ôi thôi sao mãi rung rinh,
Nhịp hoài không dứt chữ tình vướng đeo.
Plei ku chút đìu hiu,
Cho anh nỗi nhớ...tham trèo đèo cao!!!