Thứ Bảy, tháng 12 07, 2013

* 30 năm

30 năm,
em có chờ tôi!
Qua 30 năm,
mãi nhớ đến người.
Non nửa đời rồi em giết tình tôi.

Tăng Thanh Hà

Còn giữ gì,
Xin chớ dối nhau.
Còn chút gì,
Sau những thương đau.
Phải chăng... ân ái ban đầu?

30 năm,
ngày đông không nắng.
đêm trăng sao,
Mây kín lưng trời.
Còn gì đây...giây phút chơi vơi?