Thứ Tư, tháng 12 04, 2013

* Vĩnh biệt Cha

Đêm không ngủ...trằn trọc,
Mở đèn sáng ..muốn viết,
Chuyện đớn đau,khó quên và không ai chia sẻ được...
Như khoanh tay, tất cả đã xong rồi.
Mà nỗi nhớ không thể nguôi ngoai.
Còn đọng lại từ trong hết thảy...
Ai cho tôi hiện hữu ở đời này!
Câu hỏi đặt ra...niềm vương vấn.
Như muôn sự sống khác chung quanh :
Không hôm qua,
Dẫu cho là Có hôm nay,
Rồi cũng sẽ tất không ở ngày mai...

Mộ của Cha BXL.
Mất có nghĩa là hết...đúng vậy không !
Chứ còn lại gì ngoài phiến bia đá vô tri!
Cha trút gánh muộn phiền ra đi,
Như muôn thuở chưa hề ai có ngày hội ngộ...
Còn nhớ thương cưu mang con giữ lại,
Giọt nước mắt rơi theo chiều nuối tiếc,
Lòng quặn đau lần tiễn đưa vĩnh biệt...

Cõi hoang vu,
Một trời lạc lõng,
Bão cô đơn,
Vây kín đời con.