Thứ Hai, tháng 12 30, 2013

* Lại nữa mùa đông

Năm ngoái mình về đây,
Mùa đông như chẳng có,
Bấc mùa không thịnh nộ,
Sóng chưa ngã bạc đầu,
Bao nồng ấm cho nhau...

Ảnh HX.

Đông nay lại về đây,
Mây như giăng mờ lối,
Gió tung làn tóc rối,
Xua đuổi bóng chiều qua,
Trời tối nhanh mình ta...

Mùa đông, mùa đông qua!
Chờ xuân ,xuân thư thả,
Ta,em rồi đôi ngã,
Bụi nồng đọng hồn ta,
Như giọt đời chơ vơ!