Thứ Bảy, tháng 12 28, 2013

* Cùng với ETST trên HX. Dã Quỳ

emtaysonthuong :

Người ơi ! đã hứa một lời
Sắc son nhớ giữ chớ dời chân đi
Ở đây em đã khắc ghi
Plei -Ku dễ đến khó về đó anh ...
Biển Hồ Pleiku


locbach :

Phải anh còn mái tóc xanh,
Thì anh đâu có lanh chanh làm gì!
Trắng mây phủ lấp xuân thì,
Thích sao nói vậy..nhớ chi mệt lòng...

Để cho anh khỏi nhọc nhằng...
Em Tây Sơn Thương giữ lòng đoan trinh.
Đừng vì anh kẻ bạc tình,
Vui trong giây lát quên mình về đâu!
Đời anh một khối tình đau,
Trải qua rồi đã qua mau tình trường.
Sẽ không thêm nợ nhớ thương...