Thứ Ba, tháng 12 10, 2013

* Vu vơ 02 tt.

Những dòng thơ tôi chừng như lạc điệu,
Không thanh âm nên nét chữ ngoằn ngoèo,
Thật là buồn và xấu hổ,hẩm hiu,
Một nhược tiểu mang tâm linh tiểu nhược,
Rồi thơ tôi mang giọng hờn da diết...

Chùa Một Cột ,Hà Nội.