Thứ Ba, tháng 12 03, 2013

* Cùng MV. trên HX. "Em phải về thôi 02"

Mộng Vân :
"Về thôi trời đã tắt đèn,
Em còn ở lại trăng ghen bây chừ.
Về thôi!anh cứ ậm ừ,
Bâng khuâng em lại ngần ngừ bước chân!"MV.

Ảnh Internet

locbach :

"Chân muốn bước mà thân không bước,
Ý muốn đi mà bụng không đành,
Ngại anh buồn... em nhìn quanh,
Vắng người em níu kéo anh vô nhà...!"LB.