Chủ Nhật, tháng 12 01, 2013

* Nhớ em

Đường thôn mấy nhịp cầu tre,
Thăm em còn kịp mai về thăm em.
Lối xưa quen ngõ anh tìm,
Những mai nắng sớm bóng nghiêng tre lùm.

Ảnh Internet
Qua cầu nhịp hỏng chân rung,
Vịn nhau vai níu tay chùng vịn nhau.
Qua cầu ngã rẽ hàng cau,
Nhà em xóm dưới dãy sâu cuối làng.

Nhiều hôm con thủy triều lên,
Lối mòn ngập nước...không lên trên này.
Hiền ngoan lòng dạ thảo ngay,
Theo chồng em đã quên ngày bên nhau!
Thế là sao! Thế là đau!
Anh đi biền biệt quên mau tình mình.
Đêm nay trăng sáng bên đình,
Soi dòng nước cũ đôi mình từng qua.
Sông xưa còn nước theo mùa,
Gió rung cầu nhẹ đủ vừa nhớ em.
Dẫu tháng năm đã thay tên,
Và năm tháng cũng lãng quên mình rồi.
Sao trời lúc tỏ có nơi,
Có khi mờ hẳn...sáng rồi hừng đông.