Thứ Năm, tháng 12 12, 2013

* Chờ xuân 02

Bài kệ đọc xong lệch mấy hàng,
Biết mình nghiệp nặng vẫn còn mang,
Lòng trần chưa dứt nhiều oan trái,
Nên mãi chờ xuân mãi nhớ nàng.


Sáng nay Khánh Mỹ quán cà phê,
Qua đường dừng lại dưới hàng me,
Nhớ sao là nhớ mình ngày đó,
Mắm ruốt me chua... cũng bên hè.

Xuân chữa về đâu giữa tháng mười,
Lụt còn lênh láng ở quê nơi,
Heo may còn lạnh mùa rét mướt,
Tôi lại lanh quanh... đợi một người.

Chưa đến sao xuân như đã tàn,
Lòng tôi đầy tiếc nhớ ngỗn ngang,
Chờ xuân mỏi mệt thêm chán ngất,
Ai bảo ngu ngơ đã phụ nàng.

Đã lỡ một lần chuyện biệt ly,
Chờ xuân xuân nữa để làm gì,
Tâm chưa tĩnh lặng hồn chưa định,
Thì chuyện xuân về ... có là chi...