Thứ Ba, tháng 12 17, 2013

* 4 ngày

Bốn ngày rồi không làm thơ,
Buồn như ngủ mà không mơ,
Dẫu gặp tiên hay phù thuỷ,
Chuyện như vớ vẩn tình cờ...

Ảnh internet
Có thể ngày nữa không mơ,
Cũng là ngày sống không thơ,
Vào ra trống không buồn nản,
Yêu chi tình luống ơ thờ...


Có khi ngày nữa không thơ,
Như ngày xưa còn nhỏ dại,
Như ngày xuân không trở lại,
Và ngày đó không còn ai...