Chủ Nhật, tháng 12 22, 2019

* Chí-Phượng

Vui như
Christmas-New Year!(*)
Vui như ngày mát
giữa hè nóng rang.
Chí-Phượng 2019.
Mùa chào nhau
lắm rộn ràng,
Thảnh thơi, nghỉ dưỡng...
sẵn sàng năm sau.
Mặt trời
một vòng xoay mau!
Bao nhiêu vòng nữa
đổi màu hư không?
Cái qua, cái đến ...
xa xăm,
Mình xin được cái
hạnh thông nơi này.
Cùng đủ mọi người
hôm nay,
Có cả hát múa
sum vầy bên nhau.
Những ngày
nhàn rỗi của nhau!

(*) Tiệc Christmas 2019 và New Year 2020 tại tư gia anh chị Chí-Phượng!