Thứ Sáu, tháng 12 06, 2019

* Nắng đầu hạ

Nắng cuối tuần 
rực Sunshine,
Cực nam ngọn gió 
u hoài về đây.
Sunshine Library.
Như buốt 
rét tựa heo may!
Tôi còn chưa đếm
hết ngày đông qua.
Có chút gì ...
bỗng xót xa,
Như là chẳng phải
rằng ta nhớ nàng.
Hạ về
lòng hạ miên man,
Melbourne như nhớ
nắng vàng Quy Nhơn!