Thứ Hai, tháng 12 16, 2019

* Chiều

Mây tan nắng tỏ
dẫu chiều,
Gió nam man mác
hắt hiu hiu buồn.
Chiều.
Chút hoang vu
lấn vào hồn,
Tìm trong nghiệt ngã như còn
thấm đau.
Khắt khe
giữ gì cho nhau,
Bên cồn lớp lớp
sóng đâu dập dồn.
Ngập đầu tôi
người buồn nôn,
Những chùm ảnh động
mấy khuôn lắp đầy.
Chút tình
yêu quý của mây!