Thứ Ba, tháng 12 17, 2019

* Nhớ bạn

Thức ngon
rượu đắng ... quá ghiền,
Thích nhất
nhìn mặt bạn hiền thuở xưa!
Ảnh fb Nguyễn Dũng.
Gặp hoài lắm chuyện
không ưa,
Chứ lâu ngày mà gặp
xin thưa : “thương nhiều “!
Thời gian
dài được bao nhiêu?
Có nhau giây phút
là điều hạnh tâm.
Ngộ tri âm !
diện tri âm !