Thứ Sáu, tháng 12 20, 2019

* Hồ Lệ Hoa

Em ,,,
như tiếc cái ngày xưa,
Nhưng anh thì thấy
bây giờ hay hơn.
Ảnh fb. Hồ Lệ Hoa.
Chững chạc
Mụ ngoại nhu hiền,
Thương ai để bụng
chẳng phiền nói ra.
Người này tưởng
Hoa của ta,
Người kia cũng tưởng
Cái Hoa yêu mình.
Riêng anh ...
có thiệt vô tình!
Ra vào cứ đợi
phiên mình được chưa?
Nhạc đã trỗi
từng đôi vừa...
Sàn khiêu vũ rộn
tay đưa lời mời.
Anh lần nữa
lại hụt rồi...
Trong tay người khác
Hoa cười ... ngượng ghê.
Đôi khi tưởng
mình khéo hề!