Thứ Sáu, tháng 12 13, 2019

* Về Quy Nhơn

Về nghe Bấc thổi từng cơn,
Chẳng êm như những tiếng đàn Nam giao.
Về nghe đông sắc hư hao,
Sức người bạc nhược lòng nao núng lòng!
... cứ nhớ Xuân lại tương phùng!
Ảnh fb. Trần Đình Tín.
Về xem biển cát chiều đông,
Thuỷ triều quờ quạng tay không với trời.
Về xem Quy Nhơn quê tôi,
Cái gì cũng đẹp còn người vô tâm.
... cứ như thế trong âm thầm!
Về bên nhau tách cà phê,
Sáng sớm đến tối tứ bề người đông.
Về Quy Nhơn như ngược dòng,
Cái mong ra bể cũng mong trở về.
... cứ như là những chuyến xe!
Về tìm kẻ lạ chưa quen,
Những tên khó nhớ lại ghiền biệt danh.
Về buông xuôi thôi cũng đành,
Quen nem chợ Huyện bánh canh Gò Bồi.
...cứ vẫy thôi chẳng ông tôi!
Về từ Bắc Mỹ, Úc châu,
Cả xứ Chùa Tháp, Liên Âu cũng về.
Việt kiều ai nghe chẳng mê,
Riêng tôi mê cái đi-về có em.
... cứ mãi như là mới quen!