Thứ Ba, tháng 12 10, 2019

* Thời tiết Melbourne 12/2019

Trưa hôm qua nắng chát đầu,
Trưa nay nắng trốn đâu rầu nắng quơi!(*)
Áo chống lạnh vừa mới rời,
Tìm ngay cái khác không thời tím da!
Ảnh bxl-Sunshine City.
Melbourne! Đã biết dẫy mà...
Nó như lòng dạ quí bà quý cô.
Đổi thay tắm chưa kịp khô,
Vui buồn choáng váng dại khờ các ông.
Thời tiết khắc nghiệt từng vùng!
Đổi thay là tánh chung chung đã thường.
...mà sao hễ gặp thì thương!
Phải chăng ái nghiệp tơ vương kiếp người.
Trời sinh tôi cũng chịu thôi,
Có mưa có nắng có thời bão giông!
Duyên sanh bát nhã muôn trùng...


(*) Nhái giọng Nẫu Bình Định chút xíu cho vui! Xin lỗi nghen.